×
TUR
KAYÜ Anasayfa
GÖREVLERİ
GÖREVLERİ

1- Komisyon tarafından incelenmesi istenilen gerek kurumsal gerek bireysel araştırma önerileri Komisyon Başvuru Formu doldurulmuş olarak ve istenen eklerle birlikte Üniversitemiz dekanlıkları, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokul müdürlükleri tarafından Rektörlük aracılığı ile Komisyona iletilir. Üniversite dışından gelen başvurular ise başvuru yapanın çalıştığı kurumun en üst yetkilisi tarafından Rektörlük makamına yapılır.

2- Komisyona gelen araştırma önerileri ilk toplantıda başvuru sırasıyla değerlendirilmeye alınır. Komisyon, gerek gördüğü durumlarda incelemekte olduğu araştırma önerisini yapan araştırmacıları ya da konu ile ilgili uzmanları toplantılara davet ederek görüş alabilir. Gerekirse, araştırma önerilerini değerlendirmek üzere önceden bu uzmanlara da gönderebilir. Komisyon başvuru koşulları ve usulleri ile ilgili form ve kılavuzları hazırlar.

3- Komisyon her araştırma önerisini Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine uygun olarak inceleyerek hakkında “uygundur” ya da “uygun değildir” şeklinde tavsiye kararını Rektöre bildirir. Başvurudan önce uygulamaya konulmuş (veri toplama işlemleri başlatılmış) çalışmalar değerlendirilmeye alınmaz. Komisyon üyelerine ait araştırma önerileri görüşülürken, öneri sahibi üye görüşmelere katılamaz ve oy kullanamaz.