×
TUR
KAYÜ Anasayfa
ETİK KURUL KOMİSYONU
ETİK KURUL KOMİSYONU


Doç. Dr. Mürsel KARABACAK

Başkan

Doç. Dr. Seçkin ARSLAN

Üye

Doç. Dr. Yılmaz DELİCE

Üye

Doç. Dr. Rıdvan KARABULUT

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Nihat YILMAZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Recep Sinan ARSLAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Banu ULU

Üye

Yusuf KIVRAK

Raportör