×
TUR
KAYÜ Anasayfa
ETİK KURUL KOMİSYONU
ETİK KURUL KOMİSYONU


Doç. Dr. Mürsel KARABACAK
Başkan
Doç. Dr. Hüseyin Benli

Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Azize ESMERAY
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ebru SÖNMEZ KARAPINAR
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Nihat YILMAZ
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ali DURMUŞ
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Elif YILMAZ

Üye