×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Etik Kurul Duyurusu

Değerli Kayseri Üniversitesi Akademisyenleri,

    Araştırma ve çalışmalarında Etik Kurul iznine ihtiyacı olacak tüm akademisyenlerimizin aşağıda belirtilen hususa uymaları, çok değerli zaman ve emek kayıplarını önleyecektir.

    “Etik kurul karar belgesi sadece araştırmanın yayın etiğine uygun olup olmadığını gösteren bir belgedir. Etik kurulu veri toplama aşamasından önce projelerin / araştırmaların etik uygunluğuna ilişkin karar almaktadır. Bu nedenle, etik kurul onay talebinde bulunan araştırmacıların çalışma başlamadan/veri toplamadan önce kurula başvuru yapması gerekmektedir.”

Kayseri Üniversitesi

Etik Kurulu


01 Ocak 2022 Cumartesi