Etik Kurul Üyeleri
Doç. Dr. Mürsel KARABACAK     Başkan
Doç. Dr. Hüseyin Benli     Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Azize ESMERAY     Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ebru SÖNMEZ KARAPINAR     Üye
Dr. Öğr. Üyesi Nihat YILMAZ    Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ali DURMUŞ    Üye
Dr. Öğr. Üyesi Elif YILMAZ    Üye